Η ΝΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΗΔΕΙΑ
TO TΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

NORA ON THE TRAIN WITH MDEA 
NATIONAL TV


EH, IT'S NOT FUNNY!
   SHORT FILM - 2013
             Three people trapped within social violence are searching for those responsible.   
Duration: 3min 42sec
(script, directing, editing by Maria Karvounidou)


  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ, ΡΕ!
Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι στην κοινωνική βία ψάχνουν τους υπεύθυνους.
Διάρκεια: 3min 42 sec